norravi.com

Svarstorpasjöns badplats

Svarstorpasjöns badplats ligger längs Svärdstorpsvägen, strax öster om Ådala i Norra Vi socken. Här finns en ofta igenvuxen sandstrand i viken, sittbord och ett klassiskt dass.

En kort stig leder ut på en smal udde där det finns en grillplats med enkla bänkar. Utsikten är en vacker panorama över Svarstorpasjön landskapet i bakgrunden. Camping är förbjuden på platsen.