norravi.com

Styrelse i Svanaortens Bygdegårdsförening

Ordförande:
Stina Höglund, tel 070-8183253, stinahoglund@telia.com

Vice ordförande:
Jan Karlsson, tel 070-6048356

Kassör:
Örjan Mattsson, tel 072-2105090

Ledamöter:
Annica Askänge, tel 072-7191224
Magnus Carlsson, tel 073-9552663
Åke Englund, tel 070-3312534
Lena Tjäder, tel 072-7157864