norravi.com

Nästångens rastplats

Längs Länsväg 134 vid sjön Nästången i Norra Vi socken, Ydre kommun, ligger en vacker rastplats. Här finns vändplats och en körslinga som leder runt en tallbeklädd liten ås, sitt- och ståbord, sophantering, VC, turist- och väginformation.

Film som visar rundvandring på Nästångens rastplats.