norravi.com

Fiskväg vid Visskvarn vattenkraftverk

I den anrika kulturmiljön vid Visskvarn i Norra Vi Socken, Ydre, har Tranås Energi skapat miljöanpassad vattenkraft för ökad biologisk mångfald. Magnus Lundberg berättar om energibolagets miljöarbete. Fiskvägen ger nytt liv och gynnad artrikedom i Bulsjöån från sjön Sommen ända upp till Östra- och Västra Lägern.

Den fina Sommen-öringen och annan fisk kan nu ta sig uppströms i ån, där Tranås energi har iordningställt lekområden för öring. Den gamla kvarnbron längs Östgötaleden har dessutom renoverats och vandringsleden har lets om längs tuben ner mot kraftstationen vid Sommens strand för trevligare vandring. Djur och växtliv i vatten och på land gynnas, naturupplevelsen förbättras samtidigt som miljövänlig el produceras.

Den här filmen är en del i serien Vår vardag – våra val är ett projekt som drivs av Norra Vi Hembygdsförening. Filmen har producerats av Norra Vi Hembygdsförening med stöd från Kinda-Ydre Sparbank.