norravi.com

Ett yrkesliv i skogen

Ett helt liv har Jan Karlsson från Svenningeby i Norra Vi Socken, Ydre kommun, spenderat i skogen, i sitt yrke och som jägare. Anne-Marie Johansson, representant från Norra Vi Hembygdsförening, träffar Jan på gallringsjobb i beteshagar i Baggemålen, de samtalar om yrkeslivet och miljön i skogen.

Den här filmen är en del i serien Vår vardag – våra val, ett projekt som drivs av Norra Vi Hembygdsförening. Filmen har producerats av Norra Vi Hembygdsförening.