norravi.com

Tjugo år i Norra Vi

Anders Sellgren har bott i Gamla affären i Tullerum sedan 20 år. Anders har även arbetat som lärare i Österbymo. Anne-Marie Johansson och Anders diskuterar situationen idag och framtiden i bygden med aspekt från miljö- och klimatförändringar.

Vår vardag – våra val är ett projekt som drivs av Norra Vi Hembygdsförening. Filmen har producerats av Norra Vi Hembygdsförening med stöd från Kinda-Ydre Sparbank.