norravi.com

Norra Vi församlingshem

Norra Vi församlingshem ligger i det gamla skolhuset mitt emot kyrkan i Norra Vi kyrkby. Församlingshemmet används bland annat av Norra Vi hembygdsförening under evenemanget Sommarveckan för café och andra sammankomster.

Interiörbild från Norra Vi församlingshem.