Historia om föreningen

Historik Norra Vi Hembygdsförening inför 25-årsjubiléet 2012

Föreningen startade den 11 april 1987. Initiativtagare var Carl Olov Sommar och Göte Karlsson. Carl Olov utsågs till ordförande och Göte till vice ordförande. Ytterligare 7 personer ingick i styrelsen. Carl Olov var ordförande fram till 1994 då Björn Johansson tog över. Endast dessa har suttit på ordförandeposten. Tre personer har varit med sedan starten. Sammanlagt 19 personer har vid något tillfälle varit styrelseledamöter. Antalet medlemmar har varierat mellan 250 och 280. Vilket inte är dåligt i en bygd med f n ca 200 invånare.

Föreningen har sedan 1993 årligen delat ut ett kulturstipendium till personer som bidragit till bygdeforskningen eller till att bevara olika kulturformer i vår bygd.

Varje år har föreningen anordnat välbesökta sammankomster kring intressanta ämnen. Utflykter och vandringar har också stått på programmet. Ett populärt initiativ tog föreningen 2004, då vi startade upp ”Sommarveckan”. Varje år sedan dess har vi i juli månad under en vecka arrangerat en form av öppet hus i Församlingshemmet kl 13.00-19.00 med utställningar, försäljning och kaféverksamhet. Varje dag har det också varit en programpunkt kl 17.00. Senast år 2011 räknade vi in ca 1200 besökare. Arrangemanget har blivit en mycket uppskattad mötesplats för sommargäster och permanentboende.

Föreningen har också haft förmånen av att få medverka i arbetsgrupper gällande miljö- och samhällsplanering. Vi har också yttrat oss till kommunen i frågor gällande Översiktsplan för Norra Vi-Tullerum och nu senast för Kulturarvsplanen och Översiktsplan för Ydre.  Föreningen deltog också i den grupp som arbetade med att förverkliga Ydres Lokalhistoriska Arkiv.

1990  gav föreningen ut ”Norra Vi i bild” en fotobok med bilder från i huvudsak första hälften av 1900-talet.
1998 kom ”Sörskaten i mitt hjärta” ut, skriven av Karin Johansson. Skänkt för utgivning till Hembygdsföreningen.
2003 ”Norra Vi boken”del I,  Berättelser om en bygd och dess människor.
2006 ”Ydreboa” Dikter på Ydremål av Norra Vi sonen Elis Widlert. Ett urval sammanställt av hembygdsföreningen.
2006 En cd ”223 gårdar, torp och backstugor i Norra Vi. 2300 fotografier”. Samtliga kända bebyggelseplatser är uppletade och dokumenterade.
2008 ”Norra Vis gårdar och dess människor” del I. Redogörelse för gårdarnas historia och människorna som bott på dem och deras torp.
2008 ”Norra Vis gårdar och dess människor” del II.
2008 ”Norra Vis gårdar och dess människor” del III.
2011 ”Norra Vi konfirmander”.  Bok med fotografier och namn på ungdomar som konfirmerats i Norra Vi kyrka åren 1900 – 1989.
2012  ”Norra Vi boken” del II, Berättelser om människor och händelser i en bygd.
2012 ”Sörskaten i mitt hjärta” nyutgåva av den tidigare publicerade berättelsen om Sörskaten under 1900-talet, framställd av Karin Johansson, född och uppvuxen därstädes.
2016 ”Minnesbok över begravda i Norra Vi”. Kan beställas hos någon i styrelsen.
2016 ”Dass, jordkällare, vattenkällor och ladugårdar”. Kan beställas hos någon i styrelsen.
2021 ”Resan de gjorde”. Finns till försäljning av styrelsen och Björn Johansson

Under åren har vi inventerat,skyltat och försett med QR-koder över 80 torpruiner och andra plaster. 17 ödetorp återstår.

1998 märkte vi upp en vandringsled runt kyrkbyn förbi olika platser med tradition med textmaterial som berättade historierna. Leden har alternativa sträckningar och kan bli ca 4, 6, eller 9 km. Den ingår numera som en del av Östgötaleden.

En kortare led, Vassviksleden, utgår från parkeringen nedanför Vassviksberget och leder upp till utsikten på Vassviksberget. Utefter leden finns naturfrågor att besvara, både för barn och vuxna.

Under senare år  har vi kontinuerligt lagt in uppgifter i databasen ”Bygdeband”. Släktforskare och andra intresserade personer har kunnat gå in i basen och hämta uppgifter ang bebyggelse, naturföreteelser, traditioner och människor i Norra Vi socken. F.o.m. årsskiftet 2012-2013 kommer Bygdeband vara tillgängligt för vem som helst intresserad, i och med att det övertas av Sveriges Hembygdsförbund. Tanken är att sidan skall vara kopplad till t.ex. Googles och Riksarkivet. Så småningom skall det vara möjligt att nå Bygdeband via hembygdsföreningarnas hemsida. För närvarande har föreningen lagt in ca 400 platser, ca 1 600 personer och drygt 2000 fotografier. Björn Johansson, vår tidigare ordförande, arbetar oförtrutet med nya inlägg på Bygdeband, bl.a.  Album på vissa byar och släkter.  Bygdeband kan ses som en form av arkiv för historiska och geografiska uppgifter ang Norra Vi.

Vi har också byggt upp en fotodatabas med äldre fotografier. Den innehåller närmare 3000 bilder.

Bygdeband ingår sedan en tid i Hembygdsportalen, Sveriges Hembygdsförbunds hemsida. Under Norra Vi Hembygdsförening hittar man alla uppgifter om Norra Vi.

Comments are closed.